logo

Typerek.pro

Polityka prywatności

Politykę Prywatności („Politykę”) stosuje się do witryny internetowej typerek.pro. Typerek.pro zajmuje się performance marketingiem online i generowaniem leadów. W typerek.pro przetwarzane są dane osobowe Klientów („Użytkowników”) odwiedzających Witrynę. Typerek.pro dba o bezpieczeństwo danych osobowych aby dane osobowe Użytkowników Witryny były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Zakres zbieranych danych w Polityce prywatności zostały opisane zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Witryny.

Spis treści:

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Witryny jest serwis typerek.pro. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych: e-mailmr.typer2022@gmail.com

Jaki jest zakres zbieranych danych?

Dane osobowe, jakie możemy przetwarzać: Nazwisko, Data urodzenia, Adres e-mail, hasło, adres IP, Dane lokalizacji, Dane dotyczące korzystania z Witryny, Płeć, Wiek, Zawód, Treści, które przesyłasz, takie jak: Wpisy, komentarze, osobiste preferencje, opinie, skargi, czaty. Możemy przetwarzać również inne dane np. związane z historią komunikacji między Tobą a Administratorem poprzez dział obsługi klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub czatu na żywo, lub w inny sposób komunikacji oraz dane związane z Twoją aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

W jakim celu wykorzystujemy twoje dane osobowe i kiedy je przetwarzamy oraz na jakiej podstawie prawnej?

Typerek.pro zbiera informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z usług lub odwiedzasz Witrynę Typerek.pro. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a, f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO);
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

Typerek.pro przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych powyżej i tylko wtedy, gdy wyraziłeś nam zgodę na wykorzystanie danych w ten sposób, m.in. jeśli zażądałeś lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas poczty bezpośredniej.
Przetwarzamy dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy związanych ze wskazanymi powyżej celami przetwarzania danych.

Komu przekazywane są twoje dane osobowe?

Typerek.pro w ramach prowadzonej działalności współpracuje z wieloma zaufanymi partnerami, podmiotami trzecimi.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom i zaufanym partnerom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Podmioty trzecie i dostawcy usług, z których korzystamy i z którymi współpracujemy, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych to:

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Czy twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom znajdującym się poza UE/EOG i ich pracownikom w sposób zgodny ze stosownymi przepisami oraz z postanowieniami niniejszej Polityki. Jeśli będziemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim zlokalizowanym poza UE/EOG, zagwarantujemy, że nasze umowy z takimi podmiotami trzecimi będą zawierać odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Zawieramy umowy wyłącznie z takimi podmiotami trzecimi, które gwarantują standard ochrony danych porównywalny z krajami UE/EOG.
Możemy również przekazać Twoje dane osobowe, jeśli otrzymamy wymóg prawny lub regulacyjny od zagranicznego organu ścigania spoza Unii Europejskiej. Zapytania, które otrzymujemy od organów ścigania lub organów regulacyjnych, są dokładnie sprawdzane i analizowane przed ujawnieniem Twoich danych osobowych.
Możesz otrzymać od nas szczegółowe informacji na temat wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem wskazanym w Polityce (punkt 1 Polityki).

Marketing bezpośredni

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci komunikaty marketingu bezpośredniego w zakresie produktów i usług, które my i nasi zaufani partnerzy oferujemy w związku np. z zakładami sportowymi i usługami finansowymi. Powyższe może być realizowane w formie wiadomości e-mail lub ukierunkowanej reklamy internetowej.
Wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania Ci elektronicznych wiadomości reklamowych następuje w związku z udzielona przez Ciebie zgodą na otrzymywanie takich wiadomości. W zakresie dozwolonym przez prawo odbywa się to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (Punkt 3 powyżej).
Jeśli posiadamy Twoją zgodę, skorzystamy z pomocy zaufanych partnerów, aby pomóc nam przetwarzać Twoje dane osobowe w celach reklamowych.
Po wyrażeniu zgody na wysyłanie elektronicznych wiadomości reklamowych masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania dalszych elektronicznych wiadomości reklamowych. Możesz w takim przypadku skorzystać z linku do rezygnacji, który znajduje się we wszystkich elektronicznych wiadomościach e-mail lub kontaktując się bezpośrednio z nami.
Podejmujemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu oraz wysyłania wiadomości, które w naszej ocenie mogą być dla Ciebie ciekawe, interesujące lub istotne na podstawie posiadanych przez nas informacji.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Przechowujemy zatem Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to zasadnie konieczne na podstawie celów określonych w punkcie 3 Polityki.
Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez określony obowiązującymi przepisami prawa czas, na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych.
Posiadamy politykę retencji danych nam powierzonych. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, zapewnimy ich bezpieczne rozwiązanie lub anonimizację.

Jakie są twoje prawa?

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, a także Zaufanych Partnerów czy podmioty trzecie, z którymi współpracujemy:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: